Sérénitanie : le pays de l'amour serein...
Lire Sénèque : Lettre 1 à Lucilius, version 2017
- Youtube du pays de la Sérénitanie.


- Livres de la sérénité

Landet av lugnet Hitta harmoni

Landet av lugnet Hitta harmoni

Den Sérénitanie? Marken av lugnet

--- Peace ---

Landet av lugnet Hitta harmoni


Den Sérénitanie? Marken av lugnet

Om att hitta harmoni, så ...
Fred med sig själv och andra, den tysta, inre ordning, njöt av tystnad, lugn, lugn, visdom, placidly, tålamod

God är den åtgärd som inte beklagar resultatet som hälsas med glädje och lugn.
Buddha

Men hänsyn till den känsla av lugn:
Anatole Frankrike Vi bad att le:
"Det är för de flesta kvinnor ett exempel nedslående att lugnet av en gris."

Likaså jag inte inom Blaise Cendrars
"En natt i skogen":
"Lugnet kan endast uppnås genom anda och desperat att vara desperat, du måste ha bott mycket och fortfarande älskar världen."

Och du?

Denna sida är också en plats att mötas, dela ...

Ett forum är till för att ...

Ursprunget för lugnet inte berör oss
Latin serenita och dess klang av "torka".

Serenity för ordbok: lugn, lugn, inga problem eller oro.

Sann frid är en lång omständighet. Filosof från stormen är lätt!
När William Shakespeare skrev] i "Mycket väsen för ingenting": "det finns ingen filosof som lugnt bär ilska tänderna."
suéde

Le contact

Accueil pays de la sérénité